Open Brief over het verwoesten van het Amazone gebied

Het Amazonegebied in Brazilië en haar bewoners staan al decennia onder zware druk. Het gaat dan ook niet om kleine zaken! Illegale houtkap, ontbossing, verwoesting van het regenwoud, verdrijven van inheemse volken en kleine boerenfamilies, aanplant van nog meer monocultuur, waaronder soja, aanleg van havens en andere infrastructuur, moord en geweld als dat van pas komt…

Ons kabinet en het Nederlandse bedrijfsleven spelen daar een kwalijke rol in. Perspublicaties en rapporten van onderzoeksgroepen en NGO’s brengen misstanden aan het licht waar de Nederlandse betrokkenheid dichtbij staat: “Het zijn de Braziliaanse bedrijven die de wet overtreden, maar Nederlanders krijgen opdrachten voor projecten die er zonder die criminaliteit waarschijnlijk niet waren geweest”. De NL-ambassade wijst hierbij al jaren actief de weg.

Kamerleden stelden vragen hierover maar kregen geen of vage antwoorden. Onder de noemer van ‘duurzaamheid’ worden winsten gemaakt. De havens van Rotterdam en Amsterdam krijgen nog meer soja aangevoerd. De nieuw aangetreden regering van Brazilië onder leiding van president Jair Bolsonaro maakt alles nog erger.

Als instanties en bedrijven zich verschuilen achter anderen, wie is dan nog bereid verantwoordelijkheid te nemen? Vanuit België kwamen berichten over deze misstanden en de Nederlandse inbreng hierin, en daarom hebben de Steungroep Indianen in Brasil, de RK Parochie H. Andreas en Heerlen Mondiaal de onderstaande Open Brief geschreven aan de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, mevrouw S. Kaag, 17 Nederlandse bedrijven en naar de 2de kamercommissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Als bijlage bij deze brief is de open brief gevoegd die 5 pastoraten hebben geschreven aan de Braziliaanse samenleving.
(Zie: https://www.indianeninbrasil.nl/2019/04/16/kom-in-verzet-tegen-regering-bolsonaro/

Film: LAND

Op vrijdag 31 mei om 20.00 vertoont Filmhuis De Spiegel de film: LAND.

Italië/Frankrijk/Nederland/Mexico/Qatar, 2018, Duur : 111 minuten
Regie : Babak Jalali
Met : Rod Rondeaux, Florence C.M. Klein,
Wilma Pelly e.a.
Kijkwijzer : 12 jaar, alcohol, geweld

Kritisch familieportret dat scherp uithaalt naar de ellendige situatie van de Native Americans en hun gebroken dromen.

Zoals het leven van deze Indianen traag voorbij sukkelt, zo gaat deze Anti-Western ook zwaarmoedig door het eenzame Indianen-reservaat in New-Mexico.

Het uitzichtloze leven is amechtig en kleurloos in beeld gebracht. Omdat alcohol er verboden is, trekt Mary elke ochtend met haar zoon Wesley naar een liquor store over de grens, waar hij zich prompt volgiet tot hij erbij neervalt.

Pas als de familieleden wachten op de terugkeer van het stoffelijk overschot van een in Afghanis-tan gesneuvelde broer, krijgen de weidse land-schappen een verstikkende werking.

Toch zorgt regisseur Jalali aan het eind voor een sprankje hoop. Kleine stapjes in de richting van verandering zorgen dat de film niet alleen over eindeloze wanhoop gaat.

Op:
https://www.youtube.com/watch?v=exS2m3B1GoU staat de trailer van deze film.

Voor meer informatie:

https://www.imdb.com/title/tt3960820/?ref_=nm_knf_i3

U vindt:

Filmhuis de Spiegel
SCHUNCK* Glaspaleis / verdieping 5
Bongerd 18
6411 JM Heerlen

Vaste activiteiten van MC De Heksenketel

Naast de incidentele activiteiten heeft moedercentrum De Heksenketel ook vaste activiteiten:

Maandag
10.00 – 12.00 2e Hands kledingwinkel open
11.00 – 15.00 Chinees dansen
12.00 – 13.00 Lunch
09.30 – 12.00 Hulp bij formulieren invullen
13.00 – 14.00 Verwenzorg (alleen op afspraak)

Dinsdag
10.00 – 12.00 2e Hands kledingwinkel open
10.00 – 12.00 Knoppenproject (alleen op afspraak)
12.00 – 13.00 Lunch
09.30 – 12.00 Hulp bij formulieren invullen
13.00 – 14.00 Meditatie en energetische reiniging
15.00 – 16.00 Buikdansen

Woensdag
10.00 – 12.00 2e Hands kledingwinkel open
10.00 – 12.00 Knoppenproject (alleen op afspraak)
10.30 – 11.30 Callanetics
12.00 – 13.00 Lunch en ( laatste woensdag v/d maand wereldlunch)
09.30 – 12.00 Hulp bij formulieren invullen
13.00 – 14.30 Verwenzorg (alleen op afspraak)

Donderdag
09.00 – 12.00 Nederlandse Conversatie Les
09.30 – 10.30 Yoga
09.30 – 12.00 Knoppenproject (alleen op afspraak)
10.00 – 12.00 Naailes
10.00 – 12.00 2e Hands kledingwinkel open
11.00 – 12.00 Zumba/Bodyfit
12.00 – 13.00 Lunch
09.30 – 12.00 Hulp bij formulieren invullen
13.00 – 15.00 Breien

Vrijdag

Op vrijdag zijn er géén activiteiten

Incidentele activiteiten van MC De Heksenketel in mei

In mei 2019 organiseert moedercentrum De Heksenketel weer een aantal incidentele activiteiten:

Meivakantie

Wij hebben vakantie van 19 april t/m 5 mei en
beginnen weer op 6 mei.

Wandeling Heksenbergroute

De Heksenberg is het spannende gebied op de. Brunssummerheide waar vroeger het Germaan-se volk de Hessen streed tegen de Romeinen.

Volgens het volksverhaal is deze heuvel de graf- heuvel die is opgericht na afloop van die veldslag Hessen of Heksen zal je op deze wandelroute niet tegenkomen; wel dicht struikgewas, hoge naaldbomen en uitzichten over de weidse heide-
velden en de schitterende vennen van de Brunssummerheide.

Deze route is te volgen via de paaltjes met de licht groene band.

Wanneer : Woensdag 15 mei
Tijd : 10.00
Kosten : € 3,- (inclusief koffie/thee)

Vertrekken en verzamelen bij de heksenketel.

Vooraf telefonisch aanmelden 045 – 5723372, tot uiterlijk donderdag 9 mei.

Bij aanmelding graag even doorgeven of u zelf wel of niet over eigen vervoer beschikt.

Voor meer informatie:

mcdeheksenketel@gmail.com

Mc de Heksenketel,
Mijnzetellaan 6
Heerlen

http://www.mc-deheksenketel.nl/

Wij zijn ook te vinden op Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Mc-de-Heksenketel/247119558817026

 

Permacultuur Basiscursus

Permacultuur is leven in het besef onderdeel te zijn van de natuur. In de Permacultuur Basis-cursus worden naast de introductie over perma-cultuur thema’s behandeld zoals bodem, ecolo-gie, inleiding ontwerpleer, eetbare planten, economie en sociale permacultuur.

Ben je benieuwd hoe permacultuur je eigen leven en dat van anderen duurzamer kan maken? Schrijf je dan in voor de Permacultuur Basiscursus van Mark Franck en Leo de Groot.

Permacultuur is een methodiek geïnspireerd door natuurlijke ecosystemen en gebaseerd op ethische basisprincipes: zorg voor de aarde, zorg voor de mensen en eerlijk delen. Iedereen kan dus aan permacultuur doen, ook als je geen tuin hebt.

In deze basiscursus leer je de principes en de ethiek van permacultuur van Mark Franck en Leo de Groot. In samenwerking met CNME Maas-tricht, het centrum voor natuur- en milieuedu-catie, nemen Mark en Leo je mee op deze ont-dekkingsreis over duurzaamheid en welke keuz-es je hierin kunt maken.

De cursus wordt gegeven op:
18 mei, 1 en 29 juni 2019

Tijden: 10:00 – 17:00

Locatie: CNME Natuurtuinen Jekerdal, Drabbelstraat 7, 6212 XL, Maastricht

Kosten: €145,= incl. BTW en koffie/thee.

Neem je eigen lunchpakket mee. Er zijn ook twee elektrische kookplaatjes aanwezig waarop we samen een pot-luck kunnen koken.

Zorg voor gepaste kleding en schoeisel, we zullen geregeld naar buiten gaan.

Aanmelden via info@cnme.nl

Mark geeft workshops en rondleidingen over eetbaar groen vanuit Landmark Green Cons-ciousness en na de opleiding Tuin & Land-schapsmanagement en de nodige werkervaring bij landschapsarchitecten en aannemerij heeft Mark een switch gemaakt naar permacultuur.

Gedurende zijn permacultuur jaaropleiding heeft hij mede de Permacultuurtuin in de CNME Natuurtuinen Jekerdal ontwikkeld en daarna is hij begonnen als tuinman bij Tapijn tuin in Maas-tricht en docent bij Velt.

Leo is initiatiefnemer van Parksjtad in Transitie en de Werkgroep Permacultuur en is in 2012 begonnen met lesgeven. Na zijn Permacultuur Ontwerp Cursus volgde hij een cursus tot perma-cultuur docent in Denemarken. Daarnaast heeft hij praktijk ervaring door een eigen tuin en de Dobbeltuin in Heerlen.

Leo geeft jaarlijks de cursus Natuurlijk moestuinieren (op permacultuur basis).

Repaircafé weer present in Parkstad

Het team van Repair café Parkstad Limburg is ook deze maand weer present in Parkstad en wel:

Op zaterdag 25 mei van 10.00 – 13.00 in:

Sam Sam,
Mijnzetellaan 6,
Heerlen

Wat is de bedoeling ?

U neemt van thuis kapotte spullen mee die u nog dierbaar zijn en u gaat deze in het Repair Café samen met de deskundigen proberen te repareren.

De reparateurs, zoals elektriciens, naaisters, timmerlieden en fietsenmakers, die aanwezig zijn, zijn zeer ervaren vrijwilligers.

Het Repair Café probeert zo bij te dragen aan een mentaliteitsverandering die noodzakelijk is om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving maar bovenal willen de vrijwilligers van het Repair Café laten zien dat samen repareren leuk, en vaak heel gemakkelijk is.

Zo valt er ook altijd iets te leren. Wie niets heeft om te repareren kan gewoon een kijkje komen

nemen, de koffie en de thee staan klaar.

Non profit

Repaircafé is een non profit organisatie en een Nederlands concept. Het werkt uitsluitend met vrijwilligers. Repaircafé Parkstad Limburg is een werkgroep van Parksjtad in Transitie.

Vrijwilligers !

Wij zijn nog steeds op zoek naar handige mensen op het gebied van het repareren van elektrische apparaten, fietsen, klokken ed. die een keer in de maand ons team willen versterk-en.

Wij hebben totaal 9 bijeenkomsten per jaar.

Meer informatie:

Voor vragen over of het aanmelden van bijv. een reparatie kunt u contact opnemen.

Telefonisch: 06-53562168 of via de mail: repaircafeparkstadlimburg@gmail.com

Meer informatie over het Repaircafé kunt u vinden op de website: www.repaircafeparkstad.nl en de facebookpagina onder repaircafeparkstad.

Kijk ook eens op de landelijke website, www.repaircafe.nl.

Heerlijk Afghaans eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 7 mei 2019 een Afghaanse solidariteitsmaaltijd.

U kunt op deze avond genieten van heerlijke Afghaanse gerechten.

De opbrengst van deze avond komt ten goede aan het project Naaiatelier voor kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan.

De kosten van deze maaltijd bedragen: € 13,50

U bent om 18:00 uur van harte welkom in de woonkamer van de Corisberg, Corisbergweg 189b in Heerlen .

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste één dag van te voren aanmelden !

Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi:

op: b.sediqi@hotmail.com

op 045-5422356 en op 06-53353803

Vooraankondiging: ThemaTheater “Zelf Sjöldj”

Op zondag 2 juni om 14.00 organiseren ATD Vierde Wereld Zuid Limburg samen met de Andreas parochie en stichting Turba het ThemaTheater “Zelf Sjöldj” in de Andreas-parochie, Palestinastraat 326, Heerlen

Tijdens deze middag worden in sketches, monologen en liedjes verhalen verteld van mensen die in armoede leven of hebben geleefd. Verhalen met een traan, maar zeker ook met een glimlach en soms zelfs met een schaterlach.

Onderdeel van het ThemaTheater is ook dat de gasten worden uitgedaagd om zelf na te denken over hun opvatting over armoede.

Het ThemaTheater wordt verzorgd door acteurs en medewerkers van stichting Turba.

U bent van harte welkom, graag even aanmelden liefst voor 24 mei via

zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl,
045-5325092 (Marion Braad)
045-8886198 (Joze Kersten)

Door de financiële bijdrage van het Kansfonds wordt deze themabijeenkomst gratis aange-boden aan lokale vrijwilligersorganisaties. Het Kansfonds staat voor een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar, zodat kwetsbare mensen niet buitengesloten raken.

Meer informatie over het Kansfonds kun je vinden op www.kansfonds.nl

Verslag Café Mondiaal op Locatie

Door: Fons Bus

Op donderdag 4 april organiseerde Heerlen Mondiaal de 57ste editie van haar Café Mondiaal op een unieke locatie: het Migratiemuseum in het Maankwartier.

Iniatiefneemster Milena Mulders gaf eerst aan de bezoekers, onder het genot van een kopje koffie of thee, een zeer uitgebreide en mooie intro-ductie over de opzet en haar drijfveer voor dit museum.

Na deze introductie ontspon zich een discussie met de deelnemers over het thema migratie van nu en toen o.l.v. Harrie Winteraeken.

Gelukkig bleef er nog voldoende tijd over:

Voor de videopresentatie van Take Twee over 10
personen uit Maastricht en Eindhoven met een migratie achtergrond;
het bekijken van de expositie met de foto’s van Hans Rutten;
het bekijken van de tekeningen van Tekenkingz het hoofddoeken project van Kris Vleugels.

De mensen die aanwezig waren, waren vol lof over dit mooie initiatief.

Noot: Dit verslag en de bijbehorende foto’s werden gemaakt door: Fons Bus. Fons is naast Suppoost ook nauw betrokken bij het Migratie Museum.

Laatste dag open

Op donderdag 30 mei, tijdens de Telefleur in Heerlen is het Migratiemuseum een extra dag open. Het zal de laatste dag zijn dat de expositie in het Maankwartier te zien zal zijn.

Dus voordat en na een bezoekje aan de Bongerd een mooie wandeling maken naar het Maanplein 52 om daar de expositie over de migratie van toen en nu te bekijken.

Het museum is die dag gewoon open van 12.00 tot 18.00.

Houdt onze Facebookpagina en de website in de gaten over het vervolg van het museum:

https://migratiemuseumheerlen.nl/

of

https://www.facebook.com/migratiemuseumheerlen/